За областния управител

Krassimir Ganev

Не ви карам да коментирате, а да мислите! "...

Вили Лилков: Защо не приемам тази декларация на колегите от РБ? Дори да приемем презумпцията за невинност, налице е погазване на държавния/обществения интерес. Няма нужда от прокурори на този етап. Ето моите 10 довода/въпроса:

1. Нормално ли е за обл. у-л, че фирмата, която печели конкурса за оценител се оттегля, а втория в класирането е фирма, която е получила лиценз за оценител на 1.12.2015г., което означава, че е била подготвена целенасочено да извърши тази оценка?

2. Дали обл. у-л би продал свой имот на тази цена и защо я е приел за нормална?

3. Защо не е оспорил оценката, която е далеч-далеч под пазарната? Той има право на това!

4. Защо е пристъпил към продажба на терена, при условие, че е налице съдебен спор за имоти в същия терен между фирмата-купувач и друга фирма, което е видно от самия договор за продажба?

5. Защо не е провел процедура по изкупуване на 14-те процента от фирмата, което е нормално, когато имаш 86% собственост, още повече теренът е с много добра перспектива - в идеалния център?

6. Защо не се е поинтересувал има ли процедура за обявяване на имота за недвижимо културно наследство в НИНКН?

7. Защо не се е запитал, по каква причина повече от 10 години областните управители на София отказват да извършат продажбата?

8. Как е приел за нормална данъчната оценка на имота, която е смешна на фона на данъчните оценки на недвижимите имоти на граждани в район "Оборище"?

9. Поинтересувал ли се е обл. у-л, каква е перспективата на този имот от гл. т. на бъдещо застрояване и защо не е направена оценка за бъдещите ползи, които за държавата биха били огромни? В цената на всеки имот се включва от продавача и неговата перспектива, което обл. у-л като бизнесмен знае прекрасно!

10. Знае ли обл. у-л, че онзи обл. у-л от ДПС, който допусна като съсобственик с 14% в имота тази фирма преди 10 години, блажено заживя в Швейцария веднага след тази сделка?

Emil Nikolov 

Бързам да отговоря на последния въпрос:

Да! областният управител знае, че онзи областен управител от ДПС, който допусна като съсобственик с 14% в имота тази фирма преди 10 години, блажено заживя в Швейцария веднага след тази сделка. И именно по тази причина продаде останалите 86 % на тази фирма. И се надява скоро и той да отпътува за Швейцария. А пък кучетата тук нека си лаят! :-)

Въпросът трябва да е друг:

10. Ще успее ли и сегашния областен управител да замине за Швейцария, като предишния областен управител?