21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

За мишките и хората

Учените правят едни многозначителни опити повече от половин век. Вземат мишки или плъхове. Създават им миши Рай. Всичко е налично - храна, вода, топлина, без хищници и болести. Експериментите начеват с четири (шест, осем и т.н.) двойки мишки. Те започват бурно да се размножават. Стигат някаква гигантска бройка и тръгват надолу. Не им се прави секс. Нараства агресията помежду им. Самоизяждат се. Израждат се. Измират.  

Няма външна причина за края им. Всичко нужно за живеенето е налично! Значи не става дума за ресурси и условия. Същото се получава не само с мишки и плъхове. Резултатите са еднозначни - рано или късно Раят се превръща в Ад и следва измиране.

Големите въпроси - при човека действа ли същата закономерност? Къде са причините?

Засега (!) предполагаемата причина за неизбежния край в Рая е в "изчерпването, пренасищането" на физическото и социално пространство. "Кутията" на Рая се оказва тясна, а в общността на мишките "свършват" социалните роли...

Вероятните изводи, засягащи човека, са много. Ще спомена няколко.

Създаването на безпроблемен социален Рай може да се окаже капан. Идеалното общество, колкото и да сме далеч от него, е гибелна цел.

Броят на хората на Земята има неизбежен природен максимум и той няма отношение към ресурсите и климата.  

Инвазията на човечеството в Космоса е нужна, за да се избяга (включително ментално) от "Рая" на Земята. Вселената да стане нашата човешка "кутия".    

Многомилионните градски агломерации носят в себе си бацила на собствената си смърт. Селата и малките градове са спасителни. Многобройните и единни в себе си общности са заредени с имплозия. Обречени са. Многообразието на общността е нейният жизнен вариант.

Монополизацията и унификацията в обществото - власт, управление, производство, търговия, потребление, свободно време, социални дейности, са гибелни. Изходът е в обратна посока - дребна собственост, малки производствени и търговски обекти, многообразие на услугите и пр. Всеки индивид да има възможност смислено да Участва в обществения процес. ВСЕКИ ДА ИМА СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ПРОСТРАНСТВО, КЪДЕТО ДА ВОДИ СМИСЛЕН ЗА НЕГО ЖИВОТ!.. 

Според мен (!), явленията, по които бихме могли да съдим, че определена етническа, езикова или религиозна общност е изчерпала своя "Рай" и е тръгнала "надолу", са:

-спад на сексуалната активност;

-разрушаване на семейството като базова структура за физическото и социалното възпроизводство на човека;

-небрежност (агресия, безразличие) към бременни, бебета и деца;

-отказ от раждане и отглеждане на деца;

-отказ от регулативната роля на бога или на "дадените от Него принципи";

-отказ от езика на общността в социалните взаимодействия;

-ръст на проявите на агресия (включително словесна) към общността и нейните членове;

-заредени с трайна агресия струпвания на множество индивиди (агресията на включения в струпването индивид остава и вън от него)...

Има още много, но за мен е безспорно, че е добро обществото, даващо възможност на ВСЕКИ ДА ИМА СВОЕТО ФИЗИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ПРОСТРАНСТВО, КЪДЕТО ДА ВОДИ СМИСЛЕН ЗА НЕГО ЖИВОТ!