За да се спрат спекулациите по темата

Борислав Кирилов 

Кристиян Таков: 
" За да се спрат спекулациите по темата:
- родственик съм с Пеко Таков по съребрена линия от 4-та степен на родство. Дядо ми, който е починал 4 години преди моето раждане, е негов брат.
- самия Пеко Таков съм виждал 20-ина пъти в живота си на роднински сбирки. Впечатленията ми от него са много добри, но и много повърхностни. 
При желание на заинтересовани мога да предоставя телесни течности за последващи генетични анализи. "