За София

ИЗХОДЕН ПРИНЦИП:

София е световен град с хилядолетно минало, а не шопско село, което по случайно хрумване е избрано за столица! Изписването на името на града на латиница е SOPHIA... Градът е именуван на Света София (Премъдрост Божия), а не на Светите мъченици София и дъщерите й Вяра, Надежда и Любов. Разликата е, меко речено, потресаваща. Тази разлика определя смислите, които придаваме на името на града и на своята отговорност към него.

Какво трябва да се направи:

1. Да се поощрява развитието на града чрез бизнессгради, търговски площи и ниско жилищно строителство на Запад, а не да се затапва с измислици "европейския му път". В следващите години първото впечатление от града ще се създава от облика му на Запад, отварянето му към Западните покрайнини, Ниш и цяла Сърбия, както и мислите, които ще събужда в пристигащите с лични превозни средства и автобуси. (За "първото впечатление" има цяла каруца книги.)

2. Чест и почитания на Русия, но не е редно най-големият храм в България да бъде "Св. Александър Невски", един светец, който е провъзгласен за такъв заради победите му над европейските рицари. Всъщност светец, който е символ на православното противопоставяне на католическа Европа. Общинският съвет и Кметът могат да обсъдят този въпрос със Светия Синод. (След резултата от тези разговори ще последва гражданската реакция.)

Други въпроси:

3. Разширяване на границите на София - включване на селища и землища, съседни на града, а сега принадлежащи към други области и общини и съответна промяна на управленските възможности на общинския съвет и кмета (стават други въпросите за жилищната политика, благоустройството, транспортните връзки и решаването на проблемите с административното и стопанско изграждане).

4. Да се реши въпросът за собствеността на терена, върху който са изградени панелните сгради. Да се спре чрез предложение до Народното събрание АБСУРДНОТО "възстановяване" на собственост и строителство в междублоковите пространства. Всички знаем (можем да бъдем много подробни!), че става дума за корупция.

5. Всички сгради собственост на юридически лица поемат задължение да поддържат ползвани от тях паркинги, тротоари и прилежащи зелени площи, вкл. дървета.

6. Чрез инициатива пред НС да се преформулират в НК като криминални престъпления: кражба на кабели от електропреносна и комуникационни системи; кражби на решетки на канализацията; всякакви кражби и вандалски прояви, свързани с общинска собственост.

7. Да се сключи договор на Общината с Университета по строителство и архитектура - ВСИЧКИ курсови и дипломни работи на бакалаври и магистри в специалностите, свързани със строителството (гражданско, промишлено, канализация и пр.) да имат една съпътстваща (а може и основна) тема: "оценка на конкретен реално съществуващ обект за земетръсна устойчивост". Тези изследвания и оценки да завършват с препоръки, подписани от научните ръководители. Те да бъдат приемани като официален документ от съотния отдел на Общината.

8. Всички домсъвети да придобият статут на юридически лица. (Това подлежи на дискусия.)

9. Собствениците на сгради са собственици и на фасадите на сградите и са задължени да спазват приетите от Общинския съвет норми за тяхното поддържане.

10. Отсичането на дърво на територията на София да става само с писмено разрешение на районния кмет с право на сигнатура (вето) от организацията на най-близко живеещите граждани. При отсичане на дърво да се изисква засаждане на ново.

И съвсем конкретно:

11. Да се извърши проверка на състоянието на трамвайните линии и ограничаване скоростта на мотрисите в зависимост от тяхното състояние. Ще стане беля!

12. Състоянието на паркинга пред Шератон е в безобразно състояние. Какъв е договорът на Общината за поддържането на този паркинг?