26 май 2024г.

Св. мъченик Георги Софийски,мъченици българи от Армения, празник на Божурище, Ихтиман...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

За Костинброд

Какво разбрах от пресконференцията на прокуратурата?
1. Не са установили 350 000 бюлетини, които да са подготвени за изнасяне.
2. От проведения следствен експеримент и направените от прокурорите коментари предизвикаха в мен съмнение, че те познават добре Изборния кодекс. Демонстрираха ни дефектни бюлетини като се бяха вторачили в самата бюлетина. В единия кочан имаше 14, а в другия 15 бюлетини. Съгласно Изборния кодекс Чл. 26. (1), където се определят правомощията на Централната избирателна комисия в т. 16. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) се казва, че тя (ЦИК) "утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините, определя съвместно с Министерския съвет условията и реда за отпечатването им не по-късно от 33 дни преди изборния ден; утвърждава образец на кочан с бюлетините при избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове; осъществява контрол за изпълнението на утвърдените изисквания;"
А със свое РЕШЕНИЕ № 2390-НС от 05.04.2013 ЦИК одобрява стандарта на кочана: "2.4. Сгънатите бюлетини по т. 2.2., съответно т. 2.3., се слепват в кочан по 50 броя откъм външната гънка; лепилният слой следва да заема до половината от широчината на сгънатата бюлетина и да е върху средната част на гънката."
Това е споменато и в Решение на ЦИК № 2152-НС от 14.03.2013 в Приложение № 97: "Образец на кочан с бюлетините при избори за
народни представители (чл. 26, ал. 1, т. 16 от Изборния кодекс)
Кочан представлява прикрепени заедно 50 (петдесет) броя бюлетини за гласуване за народни представители по начин, който позволява да се разлистват и откъсват, без да се повреждат."
(Предполагам, че при доставката в някой секции кочаните са били в други бройки, но това би следвало да бъде описано в протокол.)
В случая е важно, че на публиката по телевизията бяха показани "уж редовни бюлетини". Допускам, че те поради това (неточно комплектоване в кочани поради някакви причини) са попаднали при брака...
Но това са бели кахъри. Прокурорите, ако искаха да ни покажат нещо редовно, трябваше да покажат кочани от 50 бюлетини.
3. Цацаров е по-загрижен за "кой издаде четата" (публикуваните нощес документи) и въпроса за провала на деня за размисъл с изтичането на информацията за акцията им в Костинброд в медиите и политическите централи е вън от неговия интерес. Освен това той доста адвокатски интерпретира Раздел III от Наказателния кодекс: Престъпления против политическите права на гражданите (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.).