Защо трябва да се дава на концесия летище София?!

А?

Никакъв разумен аргумент. Има предполагаема мотивация на овластените да го направят. Има цел на тези, които ги мотивират - да се съсипва държавата. Пречи, ако работи. 

Пречи да се секат горите, да се извличат подземни богатства, да се експлоатира почвата, да се граби труда. 

Борбата срещу корпоративния капитализъм и световните му надзиратели е по-сложна и трудна от борбата срещу тоталитарния комунизъм. 

Затова: борба за свобода; закрила на дребната собственост; борба с битовата престъпност; рязко увеличение на наказанията за "дребни" престъпления; въвеждане на практика принципа - "собственикът да докаже произхода на притежанията си" вместо "обвинителят да доказва незаконността на притежанието"; присъдата на всяко четвърто престъпление, независимо какво е, да е еднозначна "доживотна без право на замяна"...

Статията трябва да я прочетете! Ще намерите време. Не може през цялото време да работите с ръцете си. Не е задължително после да мислите - уморително е. Затова я препоръчвайте на близки, роднини и познати.

(Има се предвид статията "Глобализаторът, който дойде от студа" - http://www.segabg.com/article.php?id=199679)