Път: : Реалии

Застой

Така се наричаха последните години от управлението на Брежнев.

Брежнев (1906 -1982) беше генерален секретар на ЦК на КПСС (Централния комитет на комунистическата ратия на Съветския съюз), което беше висшата длъжност в държавата. В края на седемдесетте години той отпадна физически и поради властовата структура на тоталитаризма това се отразяваше върху цялата държавна пирамида. Обществото застина в безвремие.