Запасите от храна и бежанците

Правителството на Германия подготвя документ, с който ще изисква от населението да поддържа у дома си запаси за 10 дни от храна и питейна вода за пет дни. Свързано е с броя на членовете на семейството. Запасите могат да се окажат нужни в случай на нападение, катастрофа, бедствие.

От една страна, не би трябвало да е изненадващо или многозначително. Всяко семейство е редно да си има запаси от храна, вода и аптечка за непредвиждани и нежелани събития. Както всеки човек трябва да знае как да реагира при земетресение, пожар, катастрофа, да разпознава сигналите на гражданска отбрана и какво следва да направи...

За съжаление у нас правят редовни технически изпитания на сирените, но поне аз не се сещам да са разяснили на населението какво трябва да се върши при тези сигнали...

Подготвяният документ от правителството на Германия обаче се появява в момент, когато новото преселение на народите е започнало с всички екстри. Само у нас влизат стотици преселници всеки ден. Този процес е неизбежен. Като подсказка за неговата неизбежност ще припомня, че в Бангладеш на квадратен километър живеят над 1000 души, в Европа около 100, а у нас около 50. Отделно действат разликите в стандартите на живот.

Де да беше само Бангладеш.

Какво правим, след като е неизбежен? 

Според появили се сведения Франция още преди няколко години е започнала подбор на "бежанци" в Сирия (преди войната). Твърди се, че ежедневно в Германия кацат десетина самолета с подбрани "бежанци" от Турция. Подборът бил част от неогласеното споразумение между Меркел и Ердоган. Нямам сведения, но предполагам, че сериозните държави действат по подобен начин. Зад тълпите преселници, които виждаме по екраните на телевизорите, върви световен процес на изтичане на кадри. Даже се питам дали тълпите не са умишлената завеса на този теч.

Какви действия е предприело българското правителство в тази посока, не зная. Някое наше посолство може пък да привлича подходящи за държавата ни хора? Ако властта се е съсредоточила само върху безкрайното строителство на прословутата ограда, е лошо. Слаб две и изгонване от час! Ясно е с какви "бежанци" ще се напълним, ясно е какви запаси трябва да трупаме по домовете си.

Но и за тълпите преселници трябва да се погрижим. Да имаме ПЛАН. План за прием, разселване, обучение в език, варианти за поминък... Институции и кадри, които да се занимават с това.

Къде е бизнесът?

Къде е Църквата?

Къде е Мюфтийството?..

ПРЕСЕЛНИЦИТЕ СА НЕИЗБЕЖНИ, КАКТО И ДА ГИ НАРИЧАМЕ! 

ОГРАДА, контрол на КПП и пр.

Подготвяният документ от германското правителство трябва да подсети всеки български домовладика какво да прави. Не просто зимнина.
Тъй.