Западното яйце


Bilyana Gospodarska

Приятелка говори с непозната за мен жена. Жената е въодушевена.

"-Много е хубаво в Амстердам. Много. Ама е скъпо. Някои яйца вървят по 10 за 15 евро. Това е защото са специални.

-Колко специални? - намесвам се в разговора заинтригувано.

-Ами екологични са. Тук няма такива.

-Как да няма! - подскачам възмутено-Фермерските пазари за какво са?

Нюейджърите откъде пазаруват според теб?

- Е, не можеш да знаеш дали са истински. А в Холандия отиваш в някакво село.

И те оставят да бръкнеш под кокошката и да си вземеш яйцето оттам. В България не е така.

-Че кой ще те спре тук да бъркаш под кокошки, ако си плащаш? Отиваш в някакво село, питаш стопаните на кокошарника, плащаш им и те те водят да бъркаш колкото си искаш.

- Да, ама не е същото. Пак няма гаранция, че са екологични"

Ей, ма като ми се заинатят така с глупости, тутакси ме наляга див патриотизъм да ви призная.