Път: : Реалии

Западен Берлин

ЗАПАДЕН БЕРЛИН - През 1979 година - 1,9 милиона жители, 480 квадратни километра. От август 1961 година до 9 ноември 1989 година между Западен Берлин и Източен Берлин (столицата на ГДР) беше издигната охранявана от граничари стена.

Западен Берлин беше основна конфликтна точка по време на Студената война. За него казваха, че е "огнище на напрежение", "фронтови град". Съветският съюз (и целият Източен блок) приемаше, че Западен Берлин е окупираната от САЩ, Великобритания и Франция част от Берлин, която се намира на територията на ГДР и има особен международен статут, който е сравним със самостоятелно държавно формирование. За целия останал свят - Западен Берлин беше фактическа част от ФРГ. За да се намери мирен изход от ситуацията, през септември 1971 година четирите Велики сили - СССР, САЩ, Великобритания и Франция, сключиха четиристранно споразумение, в което се казва: "връзката между западните сектори на Берлин и Федерална република Германия ще се поддържат и развиват с оглед на това, че тези сектори, както и преди не са съставна част от ФРГ и няма да се управляват от нея и за в бъдеще."

В действителност (закони, движение на хора, капитали, стоки, административни практики, държавни и граждански служители) Западен Берлин беше неделим от ФРГ. Действащите на територията на града три по-големи партии - Свободна демократическа партия (2,5 члена), Социалдемократическа партия (40 хиляди члена), Християндемократически съюз (16 хиляди члена), са организационна част от партиите на ФРГ.