Път: : Реалии

Задължителни държавни доставки

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ДОСТАВКИ - Това са количествата селскостопанска продукция, която селяните частници и ТКЗС са задължени да продадат на държавата по определени от нея цени, видове и срокове.

На 13 април  1950 година с Постановление на Министерския съвет и ЦК на БКП се определят количествата и редът за определяне и предаване на задължителните държавни доставки на пшеница, ръж, царевица, ечемик, овес, лимец, фий, боб и слънчоглед от реколта 1950 година.

Определени са килограмите зърно, задължителни доставки на декар обработваема площ на частни стопани и отделно на ТКЗС. Останалите земеделски производители са съотнесени с корекция към частниците или текезесетата.

Частните стопани са задължени да предават следните количества:

ОБРАБОТВАЕМА ПЛОЩ НА СТОПАНСТВОТО В ДЕКАРИ

КИЛОГРАМИ ЗЪРНО ОТ ДЕКАР

Първа категория земя

Втора категория земя

Трета категория земя

Четвърта категория земя

Пета категория земя

Шеста категория земя

7- 10

5

4

---------

---------

---------

---------

10,1 - 15

8

7

5

4

---------

---------

15,1- 20

14

11

7

5

3

2

20,1 - 25

23

17

11

7

4

3

25,1-30

33

26

18

10

5

4

30,1-35

40

32

24

15

7

5

35,1-40

45

37

29

19

11

6

40,1-45

49

41

32

23

14

7

45,1-50

53

45

35

26

17

9

50,1-60

58

49

39

30

21

12

60,1-70

62

53

42

33

24

15

70,1-80

65

56

45

36

27

18

80,1-90

68

59

48

39

30

20

90,1-100

71

62

51

42

32

22

100,1-125

75

65

54

45

34

25

125,1-150

79

69

57

48

37

27

150,1-175

82

72

60

51

40

29

175,1-200

85

75

62

53

42

31

 над 200

87

77

64

55

44

33

 

За ТКЗС  са определени следните нормативи за задължителни държавни доставки:

 

ТКЗС, чието землище е първа категория

34 килограма от декар

Такова количество зърно е задължен да предава частен земеделски стопанин, който обработва  25,1-30 декара

ТКЗС, чието землище е втора категория

28 килограма от декар

Такова количество зърно е задължен да предава частен земеделски стопанин, който обработва  25,1 - 30 декара

ТКЗС, чието землище е трета категория

21 килограма от декар

Такова количество зърно е задължен да предава частен земеделски стопанин, който обработва  30,1 - 35 декара

ТКЗС, чието землище е четвърта категория

15 килограма от декар

Такова количество зърно е задължен да предава частен земеделски стопанин, който обработва  30,1 - 35 декара

ТКЗС, чието землище е пета категория

10 килограма от декар

Такова количество зърно е задължен да предава частен земеделски стопанин, който обработва  35,1 - 40 декара

ТКЗС, чието землище е шеста категория

6 килограма от декар

Такова количество зърно е задължен да предава частен земеделски стопанин, който обработва  35,1 - 40 декара

 

Освободени от задължителни държавни доставки са частните стопани, притежаващи при първа и втора категория до 7 декара, за трета и четвърта до 10 декара, за пета и шеста до 15 декара. Членовете на ТКЗС предават задължителни държавни доставки от обработваната земя за лично ползване по нормите на ТКЗС.

В точка осма на разглежданото постановление е казано: "Притежателите на земя, които не се занимават със земеделие и не са отдали под наем земята си на други производители, предаващи от нея задължителните държавни доставки от пшеница, ръж, царивица, ечемик, овес, лимец, фий, боб и слънчоглед, предават задължителни държавни доставки за горните култури по най-високата норма от таблицата за съответната категория."

Земята е категоризирана по околии, но е дадена възможност за вътрешни размествания на категориите, без да се нарушава общият баланс за страната. Всеки стопанин декларира преди началото на есенната сеитба (1949) колко земя обработва. Количествата и видът зърно се определят на основата на посевния план от есента на 1949 година, както и от плана за пролетната сеитба за 1950 година. Посевните планове се обсъждат задължително на общоселско събрание, "нарочни махленски конференции и на съвещания по десетки" (точка 3 от Постановлението от 18 август 1950). За всяка околия е определено количеството и видът зърно. Например за Бургаска околия в процентни съотношения към цялото количество държавни доставки зърното по вид е:

- пшеница - 57 на сто

- царевица - 12 на сто

- слънчоглед - 10 на сто

- ечемик и лимец - 9 на сто

- ръж - 5 на сто

- овес - 5 на сто

- фий - 1 на сто

- боб - 0,5 на сто

 

В общи линии такова е разпределението и за останалите околии. При определени условия зърно от един вид може да се заменя със зърно от друг вид, при положение че стопанинът вече се е издължил със зърното, с което върши замяната. Определени са количествените съотношения при замяната. Явен приоритет има слънчогледът, който не може да се заменя с други култури, следва бобът, който "по правило не се заменя", но се допуска изключение - замяна  със слънчоглед. Пшеницата е на трето място в приоритетите. Тя може да се заменя със слънчоглед, боб и ръж.

Определен е графикът, по който трябва да стане издължаването. За него строго се следи.

Зърното в края на 1940-те и началото на 1950-те години се извозва до държавните складове с каруци, теглени от волове, крави и коне. Образуват се километрични колони. Вестник "Работническо дело" от 25 юли 1950 година съобщава в заглавие: "Керван от 2500 каруци с държавни доставки на зърнени храни в Толбухин". Понякога се чака с дни.

Целият държавен и партиен апарат е ангажиран с предаването на държавните доставки. Вестниците и радиото се занимават с това. Провеждат се събрания. Има и колоритни случки. На 9 август 1950 година в "Работническо дело" е обявено, че се организира "Вечер на писателите, посветена на успешното изпълнение на плана за държавните доставки на зърнени храни". Писателят Петър Стъпов ще изнесе доклад "Да осигурим хляба на народа". Събранието е в центъра на София, обявените участници нямат никаква делова връзка с производството на зърно, но ще разискват темата.

Неиздължаването на държавните доставки се преследва. В "Работническо дело" от 28 юли 1950 година пише: "Кулакът Иван Стоянов от село Острово агитира против предаването на държавните доставки. Той е осъден на 6 месеца затвор, защото не е издължил доставките си за 1949 година. Присъдата още не е приведена в изпълнение."

Случаите на санкционирани (глобени и/или съдени) неиздължени селяни са хиляди.