Път: : Реалии

Желязната завеса

ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА -  Образно наименование на бариерата, границата, разделението, което възникна след Втората световна война между Социалистическия лагер (виж) и Свободния свят (виж). За пръв път израза Желязна завеса използва Чърчил в речта си във Фултън, на 5 март 1946 година.