Път: : Реалии

Еснаф

ЕСНАФ Негативна характеристика за “човек със стеснен личен и обществен кръгозор, за когото най-важно е собственото благополучие и ограничените частнособственически интереси” (Р). Такъв човек проявява еснафщина, индивидуализъм, егоизъм, дребнавост, духовна ограниченост. Възпитателната работа на комунистическата партия беше насочена към изкореняване на еснафщината.