Път: : Кой кой е : Е

Енгелс

 

Фридрих Енгелс (1820-1895). Един от основоположниците на т.нар. научен комунизъм, приятел, съратник и меценат на Карл Маркс. Роден в семейство на фабрикант. През 1842 сътрудник на “Реймски вестник”, чийто редактор е Маркс. Същата година заминава за Манчестер, където е чиновник в кантората на баща си. През 1844 се среща с Маркс в Париж. В книгата “Светото семейство” Маркс и Енгелс формулират редица важни положения на диалектическия и историческия материализъм. В “Немска идеология” критикуват идеалистическата философия на Хегел и материализма на Фойербах, като излагат основните принципи на комунизма. Написват прочутия Манифест на комунистическата партия. През 1849 Енгелс участва в борбата срещу контрареволюцията в Германия. После заминава за Лондон, където е и Маркс. От това време е трудът му “Революцията и контрареволюцията в Германия”. От 1850 отново в Манчестър, откъдето подпомага материално Маркс. Заедно с него ръководи Първия интернационал. Пише труда “Антидюринг” (1878), оценяван като голям принос в теорията на марксизма. След смъртта на Маркс през 1883 е върховен арбитър и ръководител на европейските социалисти. Написва още редица трудове, които доразвиват марксизма и изиграват важна роля в неговото пропагандиране (напр. “Произход на семейството, частната собственост и държавата”).

..............................................................................
Библ. Historycki encyklopedicki slovnik, Praha 1981; Quilleet-Flamarion. Dictionnaire usuel en couleours, Paris 1963.