Път: : Реалии

Електрификация

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТъй като комунистическият проект започва да се изпълнява в изостанала Русия, когато използването на електрическата енергия е в настъпление навсякъде по света и е знак за модерност и развитост, Ленин стига до извода, че “комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна.” По същото време става ясно, че масовото изкуство на бъдещето е киното. Ленин се произнася и за него, като казва, че то е “най-важното” изкуство за комунистическата партия.

Тези две негови изказвания бяха  знакови за държавното планиране на икономиката и свободното време.