Екогласност - Политически клуб

Политическият клуб "Екогласност" е създаден през март 1990 год. и е регистриран на 23 април 1990 г. по Закона за политическите партии. Началото му започва от Комитета за спасяване на град Русе, създаден през 1988 г., и от Независимото сдружение "Екогласност", учредено на 11 април 1989 г. Ръководните дейци на "Екогласност" са сред учредителите на СДС на 7 декември 1989 г. На 28 декември 1989 г. от "Екогласност" се отделят част от членовете на Клуба и начело с Александър Каракачанов създават Зелената партия.

Във Великото народно събрание ПК "Екогласност" има 17 свои депутати, избрани с листата на СДС. През лятото на 1991 г. депутатите на Клуба /без Едвин Сугарев/ подписват новата конституция на България и затова са изключени от СДС заедно с целия ПК "Екогласност".

ПК "Екогласност" е природозащитно движение, отстояващо основните ценности на хуманизма като отделя особено внимание на човешките права. Определя своето своето място в политическия живот на България между центъра и левицата. Бори се за модерно екологично законодателство и ефикасна екозащита на населението. ПК е против строежа на АЕЦ, на каскадата Горна Арда и погребването в България на токсични отпадъци.

 

През 1990 - 1991 г. ПК издава в. "Екогласност".

Ръководни органи: Конференция, Изпълнителен съвет, Председателство.
В 37-то ОНС има свои представители в рамките на коалицията с БСП и БЗНС "Александър Стамболийски", а в 38-то ОНС - в рамките на коалицията Демократична левица заедно с БСП.

Общо за началото на Независимото сдружение "Екогласност" 1989 г. може да прочетете тук, а конкретно само за инцидента на 26 октомври 1989 г. - тук.

От 1989 до 1995 г. председател е Петър Слабаков, от 1995 до 2006 г. – Стефан Гайтанджиев, а към 2021 г.  – Емил Георгиев.