Път: : Списъци

Екипът на Атлантическия клуб

Д-р Соломон Паси
Президент

Мадлена Давидова
Вицепрезидент и юрисконсулт
(Ел. поща: mim_consult@abv.bg ; Тел: +359 2 808 49 14)

Здравко Попов
Вицепрезидент

Гергана Паси
Директор Европейски въпроси

Мая Костова
Директор Корпоративни връзки
(Тел: +359 2 808 49 16)

Валентин Тончев
Мениджър Бизнес развитие
(Ел. поща: valentintonchev@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 12)

Мария Сапунджиева
Ръководител на проект
(Ел. поща: mariyas@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 11)

Мая Костадинова
Ръководител на проект
(Ел. поща: mayakostadinova@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 22)

Светла Стойнева
Счетоводител

Виктория Копчева
Ръководител на събития
(Ел. поща: viktoriyakopcheva@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 23)

Елена Николова
Ръководител на събития
(Ел. поща: elenanikolova@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 23)

Николай Йорданов
Редактор § IT специалист
(Тел: +359 2 808 49 15)

 

Източник - официалният сайт на Атлантическия клуб