Европа е застрашена

Европа е застрашена от няколко стотин милиона бежанци.

Те няма да нахълтат утре, но до няколко години ще усетим ръбовете им. В това не бива да имаме илюзии.

Тази неизбежност личи от броя на населението в отделните континенти, равнището на живот, демографската стуктура.

Някакви важни европейски лица тези дни били обсъждали "езика на омразата" и как да се вземели мерки. Живял съм в условията на "социалистическия реализъм" и "положителния герой", както и в "борбата срещу буржоазното влияние". Тези персони ми напомнят Суслов.

"Езикът на омразата" е същата дивотия!

Рухва ти Света, седнал си да мислиш за "езика на омразата"?!

Нуждаем се от стратегически решения. Първото от тях е за ГРАНИЦИТЕ!
Къде са нашите БЪЛГАРСКИ граници? Вариантите са два - 1.те са в рамките на ЕС, където ВЪНШНИТЕ граници са грижа на ЕС, а вътрешните са резултат на други решения; 2. държавната граница е наша грижа, а не на ЕС.

Как ще охраняваме тези граници? 

Въпросът е твърде важен. Разумното би било - въоръжена охрана с право на стрелба, с действащи КПП-ета, с ясен пропусквателен режим, с програми за разселване и адаптация. Влизането в ЕС (ако ЕС се откаже от тази роля - влизането в РБ) става след пределно ясна клетвена декларация от нашественика, свързана с конкретни изисквания, които при неспазване подлежат на наказание. Възстановяване на смъртното наказание на територията на ЕС...

Онова, което правителството трябва да свърши, според мен, е да определи, че негов приоритет във външната политика е Румъния и Вишеградската четворка. Във вътрешната политика има два приоритета: Северна България (римската привинция Мизия) и Родопите. Обществените медии да покриват цялата територия. Владеенето на българския език да бъде непреодолимо условие за българско гражданство.Човек, който не владее езика, подлежи на лишаване от гражданство. Въвеждане в наказателното право на мярката "лишаване от гражданство". 

Има още...