20 юли 2024г.

ИЛИНДЕН. Илинденско-Преображенското въстание. Първи човешки крачки на Луната

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Еврейските имоти І

 
За вековното си присъствие в българските земи еврейските общности в различни градове на страната придобиват редица имоти - синагоги, училища, гробища и т.н. Често към тях се изграждат доходоносни обекти, от които се издържа религиозната и учебна дейност.

Ограбването на еврейските имущества и експроприирането на еврейските предприятия и общинска собственост се извършва главно въз основа на Закона за защита на нацията (ЗЗН), влязъл в сила от януари 1941 г. По този закон например са конфискувани всички еврейски общински имоти.

След Втората световна война, през март 1945 г., със специална наредба-закон е възстановена одържавената по ЗЗН еврейска обществена и частна собственост. Същото се отнася и за насилствено продадените имоти. Отменен е и целият пакет от антиеврейски законодателни и подзаконови нормативни актове.

Еврейските общини продължават да бъдат собственици на имотите си и след като през 1957 г. предвоенната Консистория е преобразувана в Обществена културно-просветна организация на евреите в България (ОКПОЕ).

През цялата си 45-годишна власт в страната комунистическата партия не посмява да приеме нито един официален акт за одържавяване на еврейските общински имоти. Това обаче става чрез принуждаването на ОКПОЕ да предостави безвъзмездно на властите почти всички общински имоти.

През 1990 г. правоприемникът на ОКПОЕ, Организацията на евреите в България "Шалом", бидейки юридически продължител на традиционните еврейски общини и на Консисторията прави искане държавата да върне имотите на българските евреи.

Тъкмо във връзка с това искане, през ноември 1992 г., т.е. почти веднага сред конструирането си, първото българско демократично правителство на г-н Филип Димитров издава специално постановление за предаване на всички въпросни имоти на "Шалом". По силата на този акт са възстановени почти всички реално съществуващи имоти. Изключенията се броят буквално на пръсти и ако "Шалом" все още не е встъпила в тяхно владение, то се дължи не на нежелание от страна на държавата, а заради правни спорове със заварените ползватели. Такъв например е случаят с хотел "Рила" в София, построен през 60-те години върху терен, който е еврейска собственост.

За останалата част от еврейските общински имоти, които са разрушени, а на тяхно място е извършено ново строителство, ще се приложи закон за обезщетяване с акции или друга собственост.

Изключително важен момент тук е фактът, че еврейската общност и еврейската организация никога не са прекратявали своето правно съществуване (за разлика от положението с други верски, етнически, политически, кооперативни и т.н. организации). Тези обстоятелства улесняват юридическото уреждане на съществуващите проблеми. Това позволи да бъде възстановена също така и собствеността на някои еврейски обществени формации извън общините  - като например тази на някогашните благотворителни дружества, ликвидирани още по силата на предвоенните антиеврейски закони.

През 2000 г. около еврейските имоти в България все още има въпросителни. На 11 януари 2000 г. в. "Новинар" публикува голямо интервю с Емил Кало, шеф на Организацията на евреите в България "Шалом". Относно връщането на еврейските имоти той заявява: "Шалом" е единственият и законен претендент за реституция на еврейските имоти. Наши са част от хотел "Рила" и сградата на ул. Съборна" № 9. И законодателят си е свършил работата, съдът е доказал, че сме първоприемник на Консисторията още преди 3 години. Имаме решение на Върховния съд и Върховния арбитраж, така че няма какво повече да търсим в съда. Областният управител на София дори е издал заповед за въвод. Но не и не. Имаме всичи възможни съдебни решения и документи. Така че сега цялата отговорност за невръщането на имотите носи изпълнителната власт. Аргументът на Соколов (шеф на парламента) е просто лъжа... Когато поставих въпроса пред министър Валентин Василев (бивш министър на търговията и туризма при Костов) , той най-брутално ми каза: "Абе, ти не разбра ли, че няма да ти върна хотела?" Тук има европейски стандарт за чичото на сергията на пазара, но за министъра няма. Явно той може да е същият феодал, деспот и дерибей, какъвто беше и комунистическият министър. От МВТ (Министерство на търговията) казват "Гледайте си работата, не ни занимавайте". На българското правителство трябва да му е ясно, че за разлика отпреди сега израелската държава е силно ангажирана със случая. След като нямаме достатъчно авторитет, за да принудим държавата да изпълнява законите си, ще търсим натиск отвън. 70-80% от инвестициите в България са от евреи. Те не искат помощта ни. Добре, но няма да позволим да се гаврят с нас. Достатъчно е, че България преговаря с ЕС. Ще поставим условието за връщането на имотите за влизането на България в ЕС."