26 май 2024г.

Св. мъченик Георги Софийски,мъченици българи от Армения, празник на Божурище, Ихтиман...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Държавата да изпълни образователните си задължения

Не виждам изход от кризата у нас, поне до задържане на простото възпроизводство на населението и качеството на живота, ако управляващите на дадат мощно рамо на дребната и средна собственост.

На първо място държавата да изпълни образователните си задължения.

Не става дума само за образователната система (детски градини, училища, университети), а и за медии, за лекции, беседи, курсове, листовки, брошури, открити телефони и пр. насочени към цялото население.

Дребната и средна собственост, т.е. различна по мащаб частна инициатива, трябва да бъде спешно подкрепена - цялостно нормативно, със създаване на стандарти, с административни и съдебни практики, със социален ред, защита от рекет, защита на конкуренцията, преследване на престъпното посредничество, криминално преследване на картелите, ликвидиране на монополите, драматично съкращаване на разрешителните, многократно увеличение на наказанията за нарушаване на стандартите, опростяване на регистрационните и ликвидационни режими, освобождаване от данъци на самонаетите, висок праг на минимума за облагане с данък печалба на дребните и средни търговци.

Вероятно има и други условия. Но отново подчертавам - единственото (според мен!) средство за опазване на страната от общоевропейската криза е силно развитие на дребната и средна производствена и обслужваща собственост.