Дунавът е основната българска магистрала!

 

Няма да се уморя да повтарям, че публиката не разбира изключителната важност на пътната инфраструктура за развитието на страната. В медиите, а и в някои партийни централи, акцентът върху магистрали и пътища на днешното правителство, едва ли не се разглежда като израз на "пожарникарска некомпетентност" на Борисов.

Казва се "не ядем асфалт". Не е вярно.

За да дойде хлябът, сиренето, млякото, месото и каквото си помислим до нашия магазин, то пристига по ПЪТ. Когато се е озовало там по добре поддържан асфалтиран път, то е по-евтино, а когато пристига по разбит и зле поддържан път, в калкулацията на продукта, който купуваме, влиза поддържането и ремонтът на транспортните средства. Впрочем толкова е ясно, че когато чух за пръв път репликата "не ядем асфалт" от европейско-известен политик, бях смаян... Без изградена мрежа от добри пътища няма икономика, няма напредък!..

Как ще създадем модерна здравна система, (вкл. бърза помощ), ако няма "холандски" пътища до всяко населено място, до всяка махала, до всеки дом? Как ще изградим модерно образование, ако няма "холандски" пътища до всяко населено място, до всяка махала, до всеки дом? Как ще изградим система за социални грижи, ако няма "холандски" пътища до всяко населено място, до всяка махала, до всеки дом? Как ще дадем възможност за развитие на частната инициатива на всеки български гражданин в рамките на неговия имот, ако няма "холандски" пътища до всяко населено място, до всяка махала, до всеки дом, нива, работилница и офис?

В тази връзка ще спомена три гигантски проблема:

1. Стара планина, която разделя страната на две, има един целогодишно проходим път (Хемус) и един почти такъв (Република). А трябва да бъдат далеч над десет, поне петнадесет. Не един тунел е нужен, за да има реална икономическа интеграция между двете части на България.

2. България (особено Южните части и София) е затворена към Дунава, а това е реалният стопански значим път към ЦЕНТЪРА на Европа. Австрия и Германия са по-близо до Лом, отколкото до Пловдив, Смолян и София. Защо не се разбира от българските правителства? Не Цариградското шосе и неговите трансформации в магистралите "Марица" и "Тракия", а Дунав е важният български път за развитието на България. Няма развита инфраструктура до и успоредно на реката. Има един мост. По римско време, доколкото съм виждал и чувал за останки, са били два или три, а историци твърдят, че са били 12 на този участък. Нека започнем с поне пет-шест моста...

Всъщност, ако няма обществен натиск, тези проблеми няма да бъдат решени скоро. Трябва всички ние, медии и общественозначими фигури, да притискаме партиите, на които сме привърженици, да не загърбват пътната инфраструктура и да проумеят значението на Дунава за европейската интеграция на България, както и на Стара планина като препятствие за икономическия интегритет на страната.

ДУНАВЪТ Е ОСНОВНАТА БЪЛГАРСКА МАГИСТРАЛА!

3. Рила, Пирин, Родопите и останалите планини. Паркове или не, селищата в тях и местата за подслон, трябва да бъдат пътно осигурени. Как ще стане, е твърде конкретно за всяко място, но това е национална задача, за да съхраним и развиваме обживяната си територия.