Път: : Реалии

Догматизъм

ДОГМАТИЗЪМЗаклеймяваща дума. С нея се наричаше всеки опит да се критикува текущата съветска политика от позициите на текстовете на Маркс, Енгелс или Ленин. Догматизмът, според официалните разбирания, водеше до ревизионизъм. Мао и Китайската компартия бяха догматични, с което преминаваха към ревизионизъм.