Днес, при етапа на упадъка и разпада на капитализма

Alex Bogdanov

Днес, при етапа на упадъка и разпада на капитализма, оцеляването на голямата част от народа е възможно само след унищожаване на капиталистическата система. Тя сама няма да се предаде,трябва да направим и ние нещо, всеки да се включи, да даде своя дан, да ни подкрепи. Някои хора се мъчат да ни отклонят от този път като ни пробутват една от нейните разновидности, която обществото отхвърли, представяйки я за рай на земята. 

Нека да отидат по селата и да видят каква разруха е. Празни къщи, буренясали и храстясали дворове. Комини не пушат и кучете не лаят. Останало е по-малко от една десета от населението в тях, което беше до налагането на този "рай".

След десетина години ще има само призраци.

Градовете също вървят по този път. Например гр. Русе от 240 х. жители днес е по-малко от 130. Навсякъде има обяви за продажби на жилища, магазини или за отдаването им под наем. По улиците рядко се срещат млади хора и още по-малко майки с деца и колички. Излезте от лъскава София и се огледайте. Не живейте със старите си представи и заблуди, получени от партийните школи.