Път: : Кой кой е : А

Димитър Арнаудов

 

Роден е на 22 октомври 1949 г. в гр. Кърджали.

Завършил е история във Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий".

Работил е като учител и преподавател в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" - филиал в Кърджали.

През 1990-1991 - беше депутат във Великото народно събрание, където беше заместник-председател на парламентарната комисия по наука и образование.

Беше член на Общонародния комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ).

През 1992 беше председател на партия Национална демокрация.

Един от изтъкнатите лидери на православните християни в Кърджали и кърджалийско в годините на политическата му и гражданска активност.

Беше заместник-председател на Българска партия Либерали в периода 1992-1993 г. Сериозен опит за включване на патриотично настроени граждани от т.нар. "смесени райони" в предстоящите либерални реформи.

Автор е на 30 научни книги и учебници.

Почина на 13.05.2014 г.