Път: : Реалии

Димитровски комунистически младежки съюз /ДКМС/

ДИМИТРОВСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /ДКМС/ или КОМСОМОЛ - официален приемник на серия от младежки организации, свързани с компартията и социалдемокрацията.

В утвърждаваната преди 10 ноември 1989 версия – началото е Съюзът на работническата социалдемократическа младеж, който е основан през 1912 година. Към предшествениците са - Българският комунистически младежки съюз (БКМС), Работнически младежки съюз (РМС), Българският общ народен студентски съюз (БОНСС).

През 1947 година всички младежки организации, свързани с политическите партии в ОФ, се обединяват в Съюз на народната младеж, който от 1949 година става “Димитровски”, а от 1958 г. “народен” е заменено с “комунистически”.

Димитровският комунистически младежки съюз съществува до падането на Живков.

В ДКМС членуваха почти всички младежи от 14 до 28-30 години. За учащите се членството на практика беше задължително. Членуваше се по месторабота (учащите се – в училището), неработещите и неучещите, както младежите по някои села – по местоживеене. Членът на ДКМС се наричаше комсомолец.

Първичната организация се наричаше “дружество”. Дружеството избираше секретар и бюро. (Един учебен клас беше едно дружество.) Дружествата се обединяваха в “организация”, която се ръководеше от секретар и комитет. 

ДКМС беше огледална организация на ВЛКМС – Всесъюзен ленински комунистически младежки съюз. Оттук идваше и думата комсомолец - коммунистический союз молодежи.

Нейна подорганизация беше ДПО “СЕПТЕМВРИЙЧЕ” – Димитровска пионерска организация “Септемврийче”. В нея членуваха всички деца от трети до седми клас (9-14 годишни). В пионерската организация класовете се наричаха отряди. Отрядите си избираха председател. Няколко отряда формираха дружинка. Дружинките имаха дружинен председател (от децата) и дружинен ръководител (по същество – учител по извънкласни дейности).

Организацията се ръководеше от ДКМС. Тя имаше за цел да “помогне на децата да израснат като достойни членове на комсомола”.

Пионерите имаха отличителен белег – червена триъгълна връзка, чието носене в ранните години (50-те, 60-те) беше задължителна при ходене на училище.

Това е една от най-ранните прояви на подражанието на Съветския съюз – до 10 ноември се водеше, че ДПО “Септемврийче” е основано от БКП на 23 септември 1944 година по подобие на Всесъюзната пионерска организация “В. И. Ленин” в СССР.

Децата от първи и втори клас бяха организирани по същия начин както пионерите, но те бяха чавдарчета и носеха сини връзки. Оттук дойде и един от неофициалните шеговити лозунги на СДС през 1990 година - "Всички чавдарчета са седесарчета".

Детето в първи клас беше приемано и одобрявано за чавдарче. В трети то се преценяваше дали е достойно да стане пионерче. В седми клас го обсъждаха дали да го приемат в комсомола. На 14-годишна възраст тинейджърът вече три пъти беше минавал политическо одобрение (или неодобрение, защото имаше и такива епизоди). Естествено че беше декламирал или пял за партията любима пред комисия, клас, родителско тяло, граждани...