Път: : Реалии

Диктатура

ДИКТАТУРА – Освен обичайното разбиране за диктатурата като безконтролна власт на индивид или група, в комунистическото разбиране има нюанс: диктатура е и “политическото господство на дадена класа”. В този смисъл либералният капитализъм, независимо от парламентарната демокрация, след като на практика осигурява политическото господство на богатите (капитала, буржоазията, предприемачите), е диктатура. Истинската демокрация, според комунизма, е възможна само при политическо господство на бедните (пролетариата, работническата класа, работниците, селяните и трудовата интелигенция), т.е. при “диктатурата на пролетариата”.