Път: : Реалии

Десетар

ДЕСЕТАР - С думата "десетар" в края на 40-те и 50-те години се означава отговорник на десет души (семейства, домакинства) във връзка с някаква кампания. Например: Това е селски ръководител от периода преди масовата колективизация (края на 40-те, началото на 50-те години на миналия век), който отговаря за десет селски частни стопанства. Десетарите отговарят за почистването на семената, събират информация за подлежащите на ремонт селскостопански машини и оръдия, уведомяването на селяните за културите, които се очаква да засеят, издължаването на държавните доставки от десетката. Десетарите вероятно са били определяни от властите в съгласие с "десетката".