Ден на детето


Всъщност ден на всички живи човеци! След раждането си човек само сменя възрастовите си роли. Подсъзнателно се стреми да бъде такъв, какъвто е прилично да бъде според годините си. Трупа опит, нещо коригира, но корекцията е нищожна. По един начин е "разсеян" като юноша, по друг като "младеж", по трети като "улегнал", по съвсем различен като "старец". Промяната в изпълнението на "разсеян" не е в резултат на опит и мъдрост, а на ролеви изисквания. Така е с повечето качества. Не всички!... 
На мен сега ми се пада да бъда "старец", но не ща. Виж ролята на "дядо" приемам. Играл съм я и на младини като Дядо Мраз. Същата роля на "дядо" е и сега, но тогава имах Снежанка и джуджета, а сега баба и внучета.
По този повод ще кажа, че от много десетилетия, да не казвам откога, съм в една и съща роля, която изпълнявам в зависимост от силите си и средата, в която се намирам. Средата се променя - технологично, социално, политически, персонално.
Днес започва юни и на десето число ще бъде поредната годишнина от първите демократични избори в България след Втората световна война. СДС от неформална организация на различни с идейната си ориентация лица, движения, клубове, синдикати, партии, стана международно призната парламентарна сила. 
От чужденците републиканците от САЩ и гърците от Нова демокрация оказаха най-голяма помощ в утвърждаването на СДС.
Републиканците олицетворяваха, тогава и сега, романтичната представа за САЩ, формирана в годините на тоталитаризма. Толерантни, свободолюбиви и разумни те предадоха гена си на СДС. Казвам го, за да знаят онези, които тогава са били в социалните роли на "дете" или "бебе", а мнозина са били само замисли или неясни идеи. 
Мег Томпсън, Синди Хейс, Бил Харис ... и още много други. Предлагах на президента Първанов тях и други чужденци за ордени за заслуги към България. Ами ТЕ поставяха пред нас категорични условия: с мирни, демократични и законови средства ще градите демокрацията! Никакво насилие! 
Тези хора подкрепяха "мирния преход", който беше и наш избор! 
Интернет поздрав на Бил, Мег и Синди. Който знае нещо за тях, да ги поздрави! Поздрав на Републиканската партия и пожелания за категорични успехи! 

          Петко Симеонов