Делим се

Делим се на народняци, социалисти-русофоли, "истинска десница", безразлични. Партиините страсти в случая са пренебрегнати.
Народняците са за - частна собственост, моят дом-моя крепост, семейството, църквата, джамията, синагогата или друг молитвен дом (допуска се и Вяра в Бог, независимо от името и ритуалите!), ред, закон.
Социалистите са за - частна собственост, моят дом-моя крепост, семейството, православната църквата (не се допуска Вяра в Бог, въпреки спазването на ритуалите и името на Всевишния!), любов към Русия, наш ред, наш закон. 
"Истинската десница" - частна собственост, моят дом-моя крепост, семейството, храма (църква, джамия, цинагога и пр.), любов към Турция с варианта на Доган "Пътят на България минава през Босфора!", османизма е добро, ислямистите са наши братя, наш ред, наш закон, турски посланик (може, ако се съгласи, и посланика на САЩ). 
Безразличните - частна собственост, моят дом-моя крепост, семейството, храма (църква, джамия, цинагога и пр.), любов към Турция, Русия и който падне, с пари и услуга всичко се оправя, съда е фасада. 
А МОЖЕ БИ ГРЕША ???