Движение за обединение и солидарност - ДОС.

Ромска организация. Партията е учредена на 30 май 2003 г. в Стара Загора. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 29 август 2003 година. Председател е Борис Михайлов.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/