Път: : Реалии

Движение за комунистически труд

ДВИЖЕНИЕ ЗА КОМУНИСТИЧЕСКИ ТРУДОфициално: форма на масово съревнование на учащите се и работещите във всички европейски комунистически страни. Фактически: една от формите на съперничество между различни представители на апарата – под чие ръководство ще има повече “работещи и пр. по комунистически”. Започва през 1958 година в Москва. В България се появява “спонтанно” в началото на 1959. Девизът му е: “Да се учим, да работим и да живеем по комунистически”. Имаше бригади, звена, класове, взводове, които получаваха званието “Бригада (клас, взвод и пр.) за комунистически труд”. В края на шейсетте години движението заглъхна.