Движение за единство и развитие на БСП /ДЕР/

На 20.01.1998 г. 104-ма души от стопанската, интелектуалната, политическата и обществената сфера учредяват Движение за единство и развитие на БСП и за подпомагане на обединителните процеси на левите сили в България.Основната част от членовете на формацията са членове на БСП и повечето от тях в миналото са членували в БКП. 

Заради големия брой на участващите в  ДЕР висши военни и представители бившите държавни служби за сигурност,движението придоби гражданственост като "Генералското движение". Първата сбирка на инициативния комитет е била на 11 ноември 1996 г.

Учредителното събрание на движението избира съвет за координация като колективен ръководен орган, в който влизат 9 души: Петър Анастасов /писател/, ген. Бриго Аспарухов - бивш шеф на Националната разузнавателна служба, ген. Любен Гоцев - член на Надзорния съвет на МОБ "Св.Никола", Димитър Димитров - банкер, Николай Добрев -  тогава организационен секретар на БСП, бивш вътрешен министър, Димитър Иванов - шеф на консорциум "Европа", Драгни Драгнев - кмет на Търново, Кр. Трендафилов - депутат.

Говорител на съвета на ДЕР е Младен Червеняков - бивш министър на правосъдието. Всички са равнопоставени и решенията се вземат с консенсус.

Сред съучредителите са още Димитър Костов -  бивш министър на финансите, Любомир Филипов - бивш управител на БНБ, Олег Недялков - и.д. на Обединения блок на труда /ОББ/, Христо Христов - бизнесмен, Павел Матев - поет и писател, Леда Милева - поетеса, Иван Гранитски, издател, Лъчезар Еленков - поет, Кольо Георгиев - писател, Никола Инджов - поет, Валери Петров - поет, преводач, белетрист,  Дамян Дамянов - поет, о.з. генералите Иван Димитров, Костадин Коцалиев, Сава Джендов, Владимир Тодоров, лидерката на Съюза на жените Емилия Масларова и др.

Ключовите думи в платформата на движението са "единство", "развитие" и "консолидация на левите сили".  Новата структура ще се ръководи от устава и програмата на БСП. Движението  ще е отворено за всички членове и симпатизанти на БСП, готови да работят за единството й. ДЕР ще съществува до утвърждаването на достойна и ясна политика на партията и възвръщането на нейното достойнство и сила в обществото. Като своя първа задача движението определя постигането на единство в БСП, а втората - да започне развитие на БСП в посока към интегрирането й в европейските социалистически движения, ясна политика по отношение на европейската интеграция на държавата. Новата формация е за положително решаване на членството в НАТО.

ДЕР е за социална пазарна икономика, гражданско общество и защита на ценностите на либералната държава; за приватизация на държавната собственост при запазване на държавното влияние в структуроопределящите отрасли; за отварянето на БСП към едрите предприемачи и собственици и превръщането й в партия-движение с постоянни членове, но и с широк кръг симпатизанти. За ясна и категорична оценка на миналото и настоящето на БСП и гласното й изразяване.

На 26.03.98 г. се провежда второ общо събрание на ДЕР, на което движението излиза с позиция в подкрепа на членството на България в НАТО.  На тази дата се обявява официално и учредяването на младежки съюз на ДЕР.

В средата на март 1999 г. ДЕР обявява, че прекратява дейността си до местните избори, тъй като всички усилия на партията трябва да се насочат за спечелването на местните, а след това и на предсрочни парламентарни избори. Ръководството на ДЕР призовава всички свои членове активно да подкрепят предизборните структури на БСП.

Централата на ДЕР е на "Позитано" 20, а партийните организации на БСП предоставят клубовете си за местните структури.

 

март 1999