Да направим мисловен експеримент.

Да направим мисловен експеримент.

Намираме се в началото на ХХ век. Има война. Всички тук в българоезичния Фейсбук сме мобилизирани и стоим в един окоп. Ние сме български граждани. 
Имаме манлихерка, канче и манерка. Зле сме облечени и обути, муниции все не достигат, постоянно сме гладни. Срещу нас са две вражески дивизии с ясно разграничени линии. Те са от съюзените армии на Северната и Южната републики. Северната е християнска, южната - мюсюлманска. Ние сме мешани - християни и мюсюлмани.

Положението ни е тежко, но защитаваме държавата си! 

Помощ от другаде няма.

Продължаваме ли битката? Притичваме и се предаваме в някоя от вражеските дивизии? Или дезертираме от фронта - връщаме се в тила или бягаме надалеч?

Всички, включително и моята скромна пенсионерска личност, сме на по на 25 години. 

Какво решение за себе си ще вземете? 

Подчертавам: мисловен експеримент, началото на ХХ век. 

(Дали ще отговорите на въпроса си е ваша работа.)