Даниел Митов за П. Толстой

Daniel Mitov

Арогантното изявление на П. Толстой, между впрочем опозорил паметта на своя далечен предшественик и прекрасното му отношение към България, не се нуждае от сериозен коментар в качеството ми на министър на външните работи. 

Да искаме от българските институции да правят официални демарши по повод подобно ирационално изявление означава да принизим междудържавните отношения до махленското равнище на един невъзпитан човек, пък бил той и кандидат за политик. Българо-руските междудържавни отношения имат сериозен дневен ред, и тук в Ню Йорк това също е видно.

С интерес и задоволство прочетох реакциите на българските политици на практика от целия политически спектър, които дадоха достатъчно ясен отговор на неговите нелепи претенции. Сигурен съм, че тези реакции ще дадат на руските институции основания за сериозни изводи.

Очаквам и компетентните български институции да направят своите изводи относно режима, при който граждани на страни извън ЕС придобиват собственост и най-вече право на дългосрочен престой в нашата страна. Необходими са допълнителни мерки, гарантиращи националната ни сигурност. Готови сме да работим с нашите колеги от другите институции по този въпрос.

Що се отнася до лицето П. Толстой, неговото невъзпитано поведение заслужава отговор от друг характер, и той не е дипломатически, а по-скоро консулски. За такива като него се прилагат други инструменти, които ги лишават от възможността да посещават страната, към която са се държали невъзпитано.