Път: : Реалии

ДПО "Септемврийче"

ДПО “СЕПТЕМВРИЙЧЕ” – Димитровска пионерска организация “Септемврийче”. В нея членуваха всички деца от трети до седми клас (9-14-годишни). В пионерската организация класовете се наричаха отряди. Отрядите си избираха председател. Няколко отряда формираха дружинка. Дружинките имаха дружинен председател (от децата) и дружинен ръководител (по същество – учител по извънкласни дейности).

Организацията се ръководеше от ДКМС. Тя имаше за цел да “помогне на децата да израснат като достойни членове на комсомола”.

Пионерите имаха отличителен белег – червена триъгълна връзка, чието носене в ранните години (1950-60-те) беше задължителна при ходене на училище.

Това е една от най-ранните прояви на подражанието на Съветския съюз – до 10 ноември се водеше, че ДПО “Септемврийче” е основано от БКП на 23 септември 1944 година по подобие на Всесъюзната пионерска организация “В. И. Ленин” в СССР.  

 

Материал за Димитровската пионерска организация, поместен в СПЕЦИАЛНА ПРИТУРКА НА ВЕСТНИК "СЕПТЕМВРИЙЧЕ" от 1987 г. - НАШАТА ПИОНЕРСКА БИОГРАФИЯ, можете да прочетете тук...