25 юни 2024г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Г-н Каролев, нали не смяташ, че откриваш "топлата вода".

Ivan Svetoslavov 

Г-н Каролев, нали не смяташ, че откриваш "топлата вода". Аз, също, макар, че написах същото преди има-няма година и половина. Но и сега ще добавя: неграмотните са нарушители на Закона, който регламентира задължителен образователен ценз. Недопускането им до урните за гласуване не е нарушение на правата им, в т. ч. правото да избират, защото те не са лишени от това. Просто, за да упражнят това право трябва да отговарят на условия, регламентирани със закон.

Същото е когато искаш да упражниш правото си да управляваш автомобил.

Да ама трябва да имаш Свидетелство за правоуправление на МПС, иначе не ти е позволено. Защото така казва Закона. Значи ли, че си репресиран? Да не говорим, че и за да те допуснат до изпит за правоуправление се изисква образование?

Примерът, който посочвам е на "прима виста" и вероятно могат да се посочат безброй по-убедителни. Проблемът не е в нарушаването на права, а в различния аршин, с който мерим. А и гласовете на неграмотните са много. И са евтини.