Гювечът като символ

Чаша на 75 века
Чаша на 75 века
Гювеч на 75 века
Гювеч на 75 века
Сфинкс на 46 века.
Сфинкс на 46 века.
още в галерията...

От многото оцелели до наши дни древни модели на съдове,  избирам образците на керамичните гювеч и чаша, които  са създадени по форма, размери (и материал, разбира се) преди около 8000 години.

Възпроизвеждаме ги най-малкото осемдесет века.

Ще напомня, че знаковият Сфинкс от Гиза, пред когото времето трепери, е създаден вероятно преди 4 600 години.

Наполеон бил казал, че от върха на голямата пирамида го гледат четиредесет века.

Когато зърнем гювеч или керамична чаша, трябва да знаем, че ни гледат най-малко осемдесет века. Ето го гювеча днес в български дом.

Той трябва да бъде признат за българско изобретение.

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сравнение "гювеч" от Китай (керемичен съд със същата форма и подобен размер - 39,5 на 16,5 см., чиято употреба не ми е известна).  Yangshao култура, Banpo  (4800-4300 г. пр. Хр.) Археологически обект: Шанси. Национален музей  Пекин, Китай. (Уикипедия)