Гроб 626

Подредбата на идолите
Подредбата на идолите

 

Четирите "идола" около черепа са като стражи и придружители. Древните са имали понятие за четирите посоки на Света. Погребана е жена. Вероятно жрица, тъй като има множество украшения.

По правило трупополагането е ориентирано по посоките на Света. Главите са на Север. С други думи "гледат" на Юг. Мъжете са погребвани изпънати по гръб, а жените свити странично. 

Жителите на Езерния град са вярвали в задгробния живот. Техните  идоли са били символи не само на плодородието, както може да се прочете в някои книги. Те са имали значително по-голяма "сфера на дейност".  Иначе няма защо  да се озовават в гроб.

Некрополът на Езерния град е един от най-големите праисторически некрополи в света. Досега в него са открити 1 204 гроба. 
Използван е без прекъсване от втората половина на новокаменната до края на каменно-медната епоха (5 500 - 4 100 пр. Хр.). 

Наличието на такъв некропол е свидетелство, че жителите на Езерния град са структурирали обживеното пространство.

Отчитаме наличието на: селище, дом, храм, улица, некропол...

При разкопаването му и изследването на селището е открита важна информация за праисторическите култури  Хаманджия, Сава и Варна.

Тодор Димов: 
"Гроб № 626 с идоли в инвентара:  късна новокаменна епоха (началото на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."

следваща страница