Границите на човешката същност

Напълно съм съгласен с Явор Дачков по забранената във Фейсбук тема.
Пропаст ме дели от тези хора, посягащи към човешката същност.
Опитът от комунизма, който атакува частната собственост и проблематизира личната, а собствеността е сред неотнимаемите характеристики на човека, би трябвало някого да поучи. Всяка промяна има граница, която не бива да се преминава. Границата е човешката същност!
Човекът е преди всичко(!) - генетично двуполов, гръбначен, млекопитаещ, двукрак примат и след това всичко друго. Да се посяга на придобитата с раждането полова идентичност е недопустимо!
У нас тези посегателства все още излизат от границите на смешното с напън да влязат в "спорното", но може да нахлуят в пространствата на трагедията.
Сетих се за "Клошмерл" на Шевалие, където учителят Тафардел, партизанства пред кмета. Потърсих и намерих този пасаж:
"Гробищата са собственост на общината, нали? Те са въобще обществен паметник, нали така? Защо, в такъв случай, те да са единственият обществен паметник, който не носи републиканския девиз: Свобода, Равенство, Братство? Не е ли това небрежност, която подпомага реакционерите и кюрето? Не ви ли се струва, че Републиката сякаш се съгласява, че контролът й спира пред прага на вечното жилище? И не означава ли това признаване, че мъртвите не попадат под юрисдикцията на левите партии?" и т.н.
Не посягайте на половата идентичност! И тя не е в юрисдикцията на левите и либералните партии!
Винаги трябва да се знае, че има работи, където партиите нямат място, политиката е ненужна. Там не се пипа! Последствията в личен и исторически план могат да бъдат катастрофални.
С посегателството върху човешката същност комунизмът рухна като политическа система. А споменаваното посегателство може да предизвика гибелта не само на нашата цивилизация.
 
 
Петко Симеонов
Фейсбук