Горещници, Св. Марина

ГОРЕЩНИЦИ - 15, 16 u 17 юли

В някои райони за предпазване от пожар и огън се тачи седмицата между 15 и 20 юли, наречена Запалена неделя.

През тези дни не се ходи на нива, не се работи, не се пали пещ, не се пече хляб, не се мият, не перат. Смята се, че неспазването на тези забрани води до пожари и градушки.

В някои райони на първия горещник изгасяват огъня във всички огнища, а вечерта на третия горещник чрез специален обред палят един общ, нов, жив, млад огън, от който всеки подновява огъня в своето огнище.

На тези празници се гадае за времето през януари, февруари и март, на които отговарят съответно първият, вторият и третият горещник. Познато е още и къпането на болни и здрави в лековити води.

В тясна връзка с вярванията на народа за огъня и неговата сила е почитането по християнския календар на 17 юли на св. Марина, живяла през III век. От дете била отдадена на християнската вяра. Подложена била на жестоки мъчения, по време на които опалвали раните й с огън, но не се отказала от вярата си.

-----------------------

"Празници и обреди на българина"  - Надя Перова, трето преработено и допълнено издание, Парнас, 2003 г.