3 юни 2023г.

На този ден в историята - площад Тянанмън, независимост на Черна гора, Едуард Уайт...

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Говорът

Даниела Младенова

"Говорът е полифоничен процес, т.е. прилича на "многогласно пеене със самостоятелно водене на гласовете"; всяка част от секундата се "включват" или "изключват" дистинктивните (различителните) признаци, които формират елементите на съобщението. Всичко това говорът постига благодарение на действието на 52 мускула или мускулни групи.

Писмото е еднолинейно. Да моделираме полифоничността на говора, би значило да пишем с много голям брой писци едновременно...."

(Из ръкописа на татко - Цанко Младенов).