Път: : Реалии

Германска демократична република /ГДР/

ГДР, ГЕРМАНСКА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА – През 1945 година победената във Втората световна война Германия е разделена на четири окупационни зони – американска, британска, съветска и френска. На четири е разделена и столицата Берлин, която иначе попада на територията на съветската зона.

През 1948 година на основата на това разделение в Германия се образуват две държави - ГДР (съветската зона) и ФРГ (трите зони на западните сили). Съветската “част” от Берлин става столица на ГДР. А така нареченият Западен Берлин, при постоянни оспорвания от съветската пропаганда, беше в състава на ФРГ.

Двете части на Берлин бяха разделени със стена, издигната от Хрушчов на 13 август 1961 година. Тази стена беше символ на разделението на Европа по време на Студената война.

ГДР беше член на Варшавския договор и на СИВ (Съвет за икономическа взаимопомощ).