21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Списъци

Герджиков - участие в управлението на НПО

Участие на Огнян Герджиков в управлението на НПО
 

ОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Град/село: София 
Тип: Сдружение – спортен ... 
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт 
Членове на управителния орган: СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ДЕКО МИХАЙЛОВ ГРИГОРОВ, НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ, ИВАН СЕФЕРИНОВ ДИМИТРОВ, ИЛИЯ БЛАГОЕВ ДИНКОВ, ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ГЕРАСИМОВ, ИВАН АТАНАСОВ СУРКОВ, ВАЛЕРИ ЛЮДМИЛОВ АНДРЕЕВ, ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ, ИВАН РАЧЕВ ЧОМАКОВ, ДАНЧО ЛАЗАРОВ ДАНЧЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, ИВАН ТОДОРОВ КИРИЛОВ, ВЕРКА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА, ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, ИЛИЯ БЛАГОЕВ ИЛИЕВ, ПЕНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ВИТКА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА, ЛЮБОМИР ЕФТИМОВ ГАНЕВ, КРАСИМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ, ТОДОР АСЕНОВ ДАПЕВ, МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ, РАДКО ПЕТРОВ ТУМБЕВ, БОРИСЛАВ КИР 
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ДЕКО МИХАЙЛОВ ГРИГОРОВ, НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ ГРИГОРОВ, ИВАН СЕФЕРИНОВ ДИМИТРОВ, ИЛИЯ БЛАГОЕВ ДИНКОВ, ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ГЕРАСИМОВ, ИВАН АТАНАСОВ СУРКОВ, ВАЛЕРИ ЛЮДМИЛОВ АНДРЕЕВ, ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ, ИВАН РАЧЕВ ЧОМАКОВ, ДАНЧО ЛАЗАРОВ ДАНЧЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, ИВАН ТОДОРОВ КИРИЛОВ, ВЕРКА ЛАЗАРОВА НИКОЛОВА, ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ, ИЛИЯ БЛАГОЕВ ИЛИЕВ, ПЕНЧО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ, ВИТКА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА, ЛЮБОМИР ЕФТИМОВ ГАНЕВ, КРАСИМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ, ТОДОР АСЕНОВ ДАПЕВ, МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ, РАДКО ПЕТРОВ ТУМБЕВ, БОРИСЛАВ КИР 
 

ОП

Българско юридическо дружество
Град/село: София 
Тип: Сдружение 
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики 
Представляващи: Огнян Стефанов Герджиков 
Членове на управителния орган: Огнян Стефанов Герджиков, Стоян Живков Сталев, Снежана Арсова Начева, Момяна Мартинова Гунева, Иван Тодоров Тодоров, Дарина Пеева Зиновиева, Иван Тодоров Летников 
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ, СТОЯН ЖИВКОВ СТАЛЕВ, СНЕЖАНА АРСОВА НАЧЕВА, МОМЯНА МАРТИНОВА ГУНЕВА, ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ДАРИНА ПЕЕВА ЗИНОВИЕВА, ИВАН ТОДОРОВ ЛЕТНИКОВ 
 

ОП

ЮСТИЦИЯ
Град/село: София 
Тип: Фондация 
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Култура и изкуство 
Членове на управителния орган: ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ, ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРУМЕВА, ДАРИНА ПЕЕВА ЗИНОВИЕВА, ТОДОР ПАНАЙОТОВ КОЛАРОВ, EМИЛИЯ ГИНЕВА МИЛЧЕВА, КОСТАДИН ИВАНОВ СИРЛЕЩОВ, РАЛИЦА ХРИСТОВА ПЕТРОВА, ГЕРГАНА АТАНАСОВА ПОПОВА 
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ОГНЯН СТЕФАНОВ ГЕРДЖИКОВ, ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ДРУМЕВА, ДАРИНА ПЕЕВА ЗИНОВИЕВА, ТОДОР ПАНАЙОТОВ КОЛАРОВ, EМИЛИЯ ГИНЕВА МИЛЧЕВА, КОСТАДИН ИВАНОВ СИРЛЕЩОВ, РАЛИЦА ХРИСТОВА ПЕТРОВА, ГЕРГАНА АТАНАСОВА ПОПОВА 

 

http://www.ngobg.info/bg/search.html?Member=%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&MemberType=Representative