Път: : Кой кой е : Т

Георги Тутев

Роден е на 23.08.1924 г. в София.
Следва право в СУ (1942-1946).
Учи композиция при проф. Веселин Стоянов и проф. Любомир Пипков. Следва композиция при проф. В. Белий и проф. Ю. Шапорин в Държавната консерватория в Москва (1946-1950).

Предоставя жилището си за тайните срещи-заседания на Управителния съвет на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството от пролетта на 1989 година до 10 ноември 1989. Активен член на Клуба.
Почина на 13.09.1994 г.