Географско разпределение на тракийските племена

В УСЛОВНИ ГРАНИЦИ В ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРСКИ ТЕРИТОРИИ СА СЕ РАЗПОЛАГАЛИ СЛЕДНИТЕ ТРАКИЙСКИ ПЛЕМЕНА:

ТИМАХИ - СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (ВИДИНСКО-ЛОМСКО)

ТРИБАЛИ - СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (БЕРКОВИЦА-МОНТАНА-ВРАЧАНСКО)

ДАРДАНИ - СОФИЙСКО

СЕРДИ  - СОФИЙСКО

МЕДИ    - ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

ПЕОНИ  - ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

МАКЕДОНИ - ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

МИГДОНИ   - ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

БЕСИ      - ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА СТРУМА-МЕСТА

ЕДОНИ     - ОТ МЕСТА ДО МАРИЦА

САПЕИ     - ЦЕНТРАЛНИ И ИЗТОЧНИ РОДОПИ

АНСПИТРИ  - ЦЕНТРАЛНИ И ИЗТОЧНИ РОДОПИ

ОДРИСИ    - СЛИВЕНСКО-ЯМБОЛСКО

АСТИ      - СТРАНДЖА

ГЕТИ       - ДОБРУДЖА

КРОБИЗИ   - ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

АГРИАНИ    - ПЛОВДИВСКО

ДЕНТЕЛЕТИ  - ПЛОВДИВСКО

(картата е от - http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4348:2014-06-07-22-59-13&catid=147:2013-09-30-13-38-39&Itemid=231
С няколко бели точки сме маркирали къде приблизително се разполага днешна България)

А ТАЗИ СЪВРЕМЕННА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ, ПОСОЧЕНА ЗА СРАВНЕНИЕ, Е ОТ ГУГЪЛ.