Път: : Реалии

Генерална линия на партията

ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЯ НА ПАРТИЯТАЧесто употребяван термин без  ясно определение. С него се визираше  основната посока в управлението на комунистическата партия или нейната политика изобщо. Всъщност това беше фраза, с която говорещият или пишещият подчертаваха политическата правилност на своите думи и че държат на нея.

Разбирането на “генералната линия” съотвестваше на мястото на индивида в партийната йерархия. Ръководителят от по-висш етаж, разбираше по-добре.  Така с израза можеше да се оправдае и “обоснове” всяко начинание.