Въпросите на референдума

Въпросите на референдума инициран от Слави Трифонов са формулирани по неприемлив начин.

Чиста мажоритарна система в два тура, както сега избираме президенти и кметове, е неприемлива за избор на народни представители. Разделената на 240 избирателни района България ще излъчва по един депутат от район. Това до голяма степен покрива общините. Мрежата от местни величия ще добие допълнителна сила. Ще се укрепи феодализацията на страната. До кмета Цоков(баща или син) ще застане депутатът Цоков (баща или син). Вероятността това да стане навсякъде е безспорна. За да имат влияние, големите партии ще работят в полза на феодалните мрежи.

Приемлива е смесена избирателна система, където част от депутатите се избират по пропорционалната система (както сега ги избираме) и част по мажоритарната. Но това може да стане след сериозно обсъждане и запознаване с чуждестранния опит. 

Днешната субсидия за партиите е много голяма и трябва да се намали, но предложението за "един лев" е неудачно. Трябва да се направи сметка какви средства са нужни за издръжка на партия. Не бива партиите да се купуват или косвено да се въвежда имуществен ценз за изборните длъжности. Само богатите ще могат да се занимават с политика.  

За задължителното гласуване дори не ми се говори...