Във връзка с КТБ

Появилият се вчера доклад и очакваният утре.

От банки и финанси не разбирам и слушам какво казват специалистите. Вярвам на неколцина... 

От обществото като система и от държавата като ценност и конструкт (няма да влизам в дискусия по термина!) нещо поназнайвам. 

Мнението ми е, че в момента тече, по стечение на обстоятелствата или умишлено, най-сериозният удар срещу българската нация и държава от Ньойския договор досега. 

На пръв поглед не става дума за територия. Ценностната, моралната, кадровата, смисловата територия на България е поставена в смъртна опасност от негодяй (нравствени простаци или стефчовци) с политически претенции.

В този момент моля приятелите във Фейсбук:

1. Не говорете и не пишете за работи, за които нямате информация или "чух го от една лелка" ("лелката" може да бъде и гласовито лице).

2. Ако проговорите или пишете, запитайте се - изреченото от вас, как е? По съвест или от интерес, или ачик платено? Ако е от интерес или ачик платено, запомнете - Божата мелница мели много бавно, но много ситно. Не искам да давам примери от българската история. Умните ще се сетят за примерите. Няма да има изключения. 

3. Ако говорите и пишете по съвест и сте чисти пред Бог или Върховното, в което вярвате - правете го, каквото и да ви струва. Влезли сме в територия, от която няма излизане. Нито за вас, нито за тези след вас.

БЪЛГАРИЯ!