Път: : Кой кой е : С

Владимир Сотиров

Роден на 2 юни 1944 г.

Завършил е математика в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов", 1978. Доктор по математика, доцент по математическа логика.

От 1970 г. на работа в Института по математика и информатика при БАН – София, секция "Математическа логика".

Член  и участник в ръководството на Зелената партия – 1990 г. 
Заместник-председател на ЗП, напуска поради неразбирателство с лидера Александър Каракачанов.

Оглавява федерация “Зелена алтернатива”, която участва в  парламентарните избори през 1997 г.

Член на Управителния съвет на Дружеството на ООН в България.
Член на Асоциация “Държави без граници”.

Преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, Философски факултет и Факултет по класически и нови филологии.

Главните му публикации са достъпни от личната му страница:
http://www.math.bas.bg/~vlsot

Автор на учебник по логика за 9 клас, включващ голяма част от преподавания в НБУ материал.