Виновниците за погрома

 

 

Имаше, обаче, една изпусната, анормална група, която не признаваше никакви държавни и политически съображения, за която националният идеал се отразяваше само в нейното разхалтено въображение. Тя не би могла да диша, ако в главната квартира владееше по-друга атмосфера, ако главнокомандващият имаше по-друг политически морал и ако правителството не порязваше съюзното небе с такива огнени ултиматуми.

От началото и до края на войната, тя си остана среда сама за себе си, жива, брутална, престъпно дръзка, без хоризонт и без чувство за гибелта, която предизвика.

Тя е недоволна от премиера, защото той формално не обявява войната, тя прави гримаса срещу командването, понеже забелязва известно колебание в него.: "Няма мъжествен човек в тази страна! Няма!"

От дивите скали на Албания до пенливите вълни на Енос, всичко това като че ни падна даром, без усилия и разум, без мъжественост и воля!

Този едър налят плод, който чакаше да бъде само прибран несгазен, внимателно, трябва да се държи само на тия щабни планети, за да имат дързостта да се кълнат взаимно, че само те мислят за България! Оръжие!

Никаква уплаха от сключения вече обръч врази, който ще бъде хвърлен като ласо върху шията на България. Никакво внимание на чия да е команда! "Скъсайте телеграфа", за да не могат да се предадат на войските истинските решения на отговорната управа!

Ние знаем, че тази храброст на хората, стоящи далеч от огнения облак, би била безкрайно по-малка, ако в тази страна се говореше сериозно по тия въпроси на тежка отговорност. Нам е известен извора на този небивал хероизъм, който обърна в пепелище народните идеали, но който не отбеляза нито едно възмездие за редица политически престъпления.

И не беше нито странно, нито нелогично, когато при новата война за национално обединение, същата тази група се яви повторно на чело, с власт несравнено по-голяма, с ореола на отличени командири.

Ние ще се срещнем отново с нея. Тя ще ни разкаже доста много как се погромяват идеали.